Intravilane

11/10/2016 , TEREN COSTINESTI- ZONA SCHITU-900MP+ 16 CASUTE, 900MP Pret: 60000EURO
11/10/2016 , TEREN COSTINESTI , ZONA SCHITU- 300MP, Pret: 16000EURO
31/07/2016 Costinesti, Teren intravilan, 530 mp Pret: 15000euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Zona dintre DN si Radar (loturi), 400 mp Pret: 10500 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Zona dintre DN si Radar (loturi), 500 mp Pret: 10000 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Zona 394 (intre DN si C.A.P.), 400 mp Pret: 9500 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Teren Zona Radar, 476 mp Pret: 9000 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Teren Zona Radar, 2 x 400 mp Pret: 9000 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Teren Zona Radar, 380 mp Pret: 8500 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Teren Zona Radar, 2 x 380 mp Pret: 8000 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Zona 394 (intre DN si C.A.P.), 400 mp Pret: 7500 euro/lot
31/07/2013 Costinesti, Teren Zona Gara Veche, 380 mp Pret: 6500 euro/lot